• slide-bkg
  • slide-bkg
  • slide-bkg
3d box
multipurpose and responsive

Amber Dalmaz Urfalı

Geştalt Yaklaşımının
Kutuplar Kavramına Bakışı

Geştalt Yaklaşımının Kutuplar Kavramına Bakışı: Bana Kutbunu Söyle.. Hemen hemen hepimiz, “ben asla… bir insan değilim”, “… İnsanlardan hiç hoşlanmam” gibi cümleler kurmuşuzdur, ya da zaman zaman kurarız. Üç nokta yerindeki özellik her neyse bu bizi genelde kızdırır, onu kendi benliğimizden çok uzakta görür, buna bir yandan da memnun oluruz.

Devamı
multipurpose and responsive

Uzm. Psk. Tuğba Ayaz Başımoğlu

Geştalt Yaklaşımında
Diyalog İlişkisi

İlişkilerin hepimizin hayatında oldukça önemli bir yeri vardır. Çünkü büyümek ve kendimizi tanımak için diğerlerinin tanıklıklarına ihtiyaç duyarız. Hayatımız boyunca pek çok insanla karşılaşırız ve bu insanların her biri bizi bir şekilde etkileyip yaşamımızda iz bırakır.

Devamı
multipurpose and responsive

Yrd. Doç. Dr. Çiğdem KUDİAKİ

Geştalt Terapi Yaklaşımında
Direncin Ele Alınışı

Direnç en genel anlamıyla kişinin ne yapılması gerektiğini bildiği halde yapmamasıdır.

Devamı
multipurpose and responsive

Uzm. Psk. Özlem Şeyda ULUĞ

GEŞTALT TERAPİ YAKLAŞIMI

Geştalt terapi yaklaşımı ülkemizde henüz çok yaygın olarak tanınan bir terapi yaklaşımı değildir. Bu yazıda Geştalt terapi yaklaşımının gelişimi ve temelindeki bakış açıları ele alınacak;

Devamı
multipurpose and responsive

Uzm. Psk. Canan Aktaş

GEŞTALT YAKLAŞIMINA GÖRE
SAĞLIK VE SAĞLIKSIZLIK

Geştalt yaklaşımı insanın çevre içinde var olan bir organizma olduğunu, tüm organizmalar gibi varlığını sürdürme büyüme ve gelişme ihtiyacı olduğunu kabul eder. Geştalt yaklaşımına göre yaşamın temeli ihtiyaçlar ve amacı da ihtiyaçları karşılamaktır.

Devamı
multipurpose and responsive

Dr. Gökce Gürdil

YAŞAMIN TEMELİ İHTİYAÇLARIMIZ

Geştalt yaklaşımına göre insan yaşamının temel aktivitesi, ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanmasıdır. Başka bir deyişle, tüm insanlar yaşamlarının her anında bedensel, sosyal ve manevi ihtiyaçlarını karşılama amacı içerisindedirler.

Devamı