Asil Üyelik

Asil üye olabilme koşulları:

  • Derneğin belirtilen amaçlarını kabul ederek bu amaçların gerçekleştirilebilmesi için çalışmak istemek;
  • Medeni haklara sahip ve 18 yaşını bitirmiş olmak;
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya Türkiye’deki kanunlar çerçevesinde oturma hakkını elde etmiş olmak;
  • Onur kırıcı bir suçtan cezalandırılmamış olmak ;
  • Psikiyatrist, psikolog ya da ruh sağlığı alanında yeterli eğitim ve deneyime sahip olmak;
  • Dernek asil üyelerinden en az ikisi tarafından önerilmiş olmak;
  • Dernek Yönetim Kurulunda oy çokluğu ile kabul edilmiş olmak.