Fahri Üyelik

Fahri üye olabilme koşulları:

  • Derneğin amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için derneğin her türlü çalışmasına maddi ve manevi yardımda bulunan kişilere, yönetim kurulundan bir üyenin önerisiyle yönetim kurulunun salt çoğunluğu kararı ile fahri üyelik verilir.
  • Yasal engel olmadıkça, Türk uyruğunda olsun veya olmasın Fahri üye Fahri üyeler aidat ödemekle yükümlü değillerdir.
  • Genel kurul toplantısına katılabilirler  ancak seçilme ve oy kullanma hakları yoktur.
  • Fahri üyelerin derneğin hangi hizmetlerinden  yararlanabileceklerine Yönetim Kurulu karar verir.
  • Fahri üyeler için ayrı bir ‘’fahri üye kayıt defteri’’ tutulur ve ‘’fahri üye kartı’’ verilir.