Gestalt Terapi Eğitimi Hakkında

Gestalt Terapisi Eğitim Programı

Gestalt Terapisi eğitimleri toplam 980 saatlik bir eğitim sürecini kapsamaktadır. Bu süreç;

  • 600 saatlik kuramsal ve uygulamalı eğitimi,
  • 140 saatlik yaşantı grubu deneyimini,
  • 120 saatlik bireysel terapiyi,
  • 120 saatlik süpervizyonu,
  • Bitirme Tezi ve Sınavını kapsamaktadır.

Kuramsal ve Uygulamalı Eğitim

600 saatlik kuramsal ve uygulamalı eğitim 1., 2., 3. ve 4. sınıflar düzeyinde toplam dört yılda tamamlanır. Sınıflar en fazla 15 kişiden oluşur. Her bir yıl içerisinde toplam altı eğitim grubu yapılır. İki aylık aralarla gerçekleşen bu eğitim gruplarının beş tanesi üç tam günü, bir tanesi de altı tam günü kapsayacak şekilde düzenlenir. Her eğitim grubundan sonra eğitimci önceden hazırlanmış form üzerinden öğrencinin terapi uygulama becerilerini değerlendirir. Ayrıca her eğitim grubundan sonra hazırlanacak ödev en fazla bir ay içerisinde teslim edilir ve yine önceden hazırlanmış form üzerinden değerlendirilir. Her yılın sonunda öğrencilerin bilgi ve becerilerinin değerlendirileceği bir sınav ve sunum uygulaması yapılır. Böylece öğrenciler bir yılın sonunda 150 saatlik eğitimi tamamlamış olurlar. Yılsonunda eğitim gruplarındaki terapi uygulamalarından, ödevlerden ve sınav/sunumdan alınan puanların ortalaması o yılın başarı puanını belirler. Başarı puanı 70’in altında kalan öğrenciler bir sonraki sınıfa geçemezler.

Yaşantı Grupları

Öğrenciler dört yıllık eğitimleri sırasında Gestalt Terapi yaklaşımının uygulandığı 140 saatlik yaşantı grubuna katılır. Yaşantı grupları Gestalt Terapi Derneği’nin kabul ettiği uygulamacılar tarafından yürütülen maraton ya da sürekli grup uygulamaları şeklindedir.

Bireysel Terapi

En az 120 saati kapsaması beklenen bireysel terapi, dört yıllık eğitim süresinde tamamlanacak şekilde planlanmalıdır ve Gestalt Terapi Derneği’nin kabul ettiği Gestalt terapistlerinden alınmalıdır.

Süpervizyon

Süpervizyon uygulamaları, kuramsal ve uygulamalı eğitimin ikinci yılı tamamlandıktan sonra başlar. Süpervizyon uygulamalarına başlayabilmek için bireysel terapinin en az 60 saatini tamamlamış olmak gerekir. Ayrıca öğrencinin bireysel terapistinin süpervizyon uygulamalarına başlanması konusunda onay vermiş olması beklenir. Süpervizyon uygulamaları üçer kişilik gruplar halinde yürütülür ve üç saatlik oturumlar halinde toplam 40 oturum olarak düzenlenir.

Değerlendirme

Dört yıllık kuramsal ve uygulamalı eğitim sonucunda başarılı bulunan; bireysel terapi sürecini, yaşantı gruplarını ve süpervizyon uygulamalarını tamamlayan ve bitirme tezini teslim eden öğrenciler Gestalt Terapi Derneği tarafından verilen “Gestalt Terapisti” unvanına sahip olur.