TERAPİ EĞİTİMİ HAKKINDA

TERAPİ EĞİTİMİ HAKKINDA

GEŞTALT TERAPİ DERNEĞİ

GEŞTALT TERAPİSİ EĞİTİM PROGRAMI

GEŞTALT TERAPİSİ EĞİTİMLERİ TOPLAM 980 SAATLİK BİR EĞİTİM SÜRECİNİ KAPSAMAKTADIR. BU SÜREÇ;

• 600 saatlik kuramsal ve uygulamalı eğitimi,
• 140 saatlik yaşantı grubu deneyimini,
• 120 saatlik bireysel terapiyi,
• 120 saatlik süpervizyonu,
• Bitirme tezini kapsamaktadır.Kuramsal ve Uygulamalı Eğitim

600 saatlik kuramsal ve uygulamalı eğitim 1., 2., 3. ve 4. sınıflar düzeyinde toplam dört yılda tamamlanır. Sınıflar en fazla 15 kişiden oluşur. Her bir yıl içerisinde toplam altı eğitim grubu yapılır. İki aylık aralarla gerçekleşen bu eğitim gruplarının beş tanesi üç tam günü, bir tanesi de altı tam günü kapsayacak şekilde düzenlenir. Her eğitim grubundan sonra eğitimci önceden hazırlanmış form üzerinden öğrencinin terapi uygulama becerilerini değerlendirir. Ayrıca her eğitim grubundan sonra hazırlanacak ödev en fazla bir ay içerisinde teslim edilir ve yine önceden hazırlanmış form üzerinden değerlendirilir. Her yılın sonunda öğrencilerin bilgi ve becerilerinin değerlendirileceği bir sınav ve sunum uygulaması yapılır. Böylece öğrenciler bir yılın sonunda 150 saatlik eğitimi tamamlamış olurlar. Yılsonunda eğitim gruplarındaki terapi uygulamalarından, ödevlerden ve sınav/sunumdan alınan puanların ortalaması o yılın başarı puanını belirler. Başarı puanı 70'in altında kalan öğrenciler bir sonraki sınıfa geçemezler.


Yaşantı Grupları

Öğrenciler dört yıllık eğitimleri sırasında Geştalt Terapi yaklaşımının uygulandığı 140 saatlik yaşantı grubuna katılır. Yaşantı grupları Geştalt Terapi Derneği'nin kabul ettiği uygulamacılar tarafından yürütülen maraton ya da sürekli grup uygulamaları şeklindedir.


Bireysel Terapi

En az 120 saati kapsaması beklenen bireysel terapi, dört yıllık eğitim süresinde tamamlanacak şekilde planlanmalıdır ve Geştalt Terapi Derneği'nin kabul ettiği Geştalt terapistlerinden alınmalıdır.


Süpervizyon

En az 120 saati kapsaması beklenen süpervizyon uygulamaları, eğitimin ikinci yılı tamamlandıktan sonra başlar. Süpervizyon uygulamalarına başlayabilmek için bireysel terapinin en az 60 saatini tamamlamış olmak gerekir. Ayrıca öğrencinin bireysel terapistinin süpervizyon uygulamalarına başlanması konusunda onay vermiş olması beklenir.


Değerlendirme

Dört yıllık kuramsal ve uygulamalı eğitim sonucunda başarılı bulunan; bireysel terapi sürecini, yaşantı gruplarını ve süpervizyon uygulamalarını tamamlayan ve bitirme tezini teslim eden öğrenciler Geştalt Terapi Derneği tarafından verilen "Geştalt Terapisti" unvanına sahip olur.


Bu Eğitimlere Kimler Katılabilir?

• 25 yaşını doldurmuş olan,
• Psikoloji, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Sosyal Hizmetler mezunu olan veya Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü asistanı veya mezunu olan, alanda en az üç yıllık deneyime veya uzmanlık derecesine sahip olan kişiler ile
• Yurt dışında Geştalt eğitiminin ilk yılını tamamlamış olan kişiler bu eğitime katılabilir.
Geştalt Eğitimi, Prof. Dr. Ceylan Daş ve asistanları tarafından verilmektedir. Eğitim programı, yurtdışından gelen misafir Geştalt terapistleri ile zenginleştirilmektedir. Eğitim programına başvuracak olanların öncelikle CV’lerini ckudiaki@yahoo.com adresine göndermeleri gerekmektedir. Sonrasında CV gönderenlere telefonla ulaşılıp mülakat için belirlenen tarihlerde randevu verilecektir. Geştalt Terapisi eğitimlerine başlayacak öğrenciler Geştalt Terapi Derneği eğitimcileri tarafından yapılan mülakatlarla belirlenecektir.