HAKKIMIZDA

HAKKIMIZDA

Uzm. Psk. Dan. Nihal TUTAL

2011 yılında Ankara Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü’nden mezun olmuş ve aynı üniversitenin Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamlayarak uzmanlık derecesini almıştır. Yüksek lisans tezinde çocuklukta algılanan anne baba tutumları ile yetişkinlik dönemi bireyin iyi oluş düzeyi arasındaki ilişkide erken dönem uyum bozucu şemaların aracı rolünü incelemiştir.

Şu an aynı üniversite ve aynı bölümde doktora tez aşamasında olup, doktora tez çalışmasını Geştalt terapi üzerine yürütmektedir. Lisans eğitimini tamamlamasının ardından; Ankara Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak göreve başlamış ve halen Ankara Üniversitesi bünyesinde akademisyen olarak çalışmaya devam etmektedir. Akademik çalışmalarının birçoğu psikolojik danışma uygulamalarıyla ilgili olan Nihal Tutal; Geştalt Terapi Derneği tarafından verilen eğitime halen devam etmektedir.