• slide-bkg
  • slide-bkg
  • slide-bkg

ASİSTANLIK SINAVI DUYURUSU

Geştalt Terapi Derneği tarafından 2020 yılında başlatılacak yeni eğitim grubu için asistanlık sınavı gerçekleştirilecektir. Başvuruda bulunmak isteyenlerin Geştalt Terapi Derneği web adresinde (www.gestalt.org.tr) yer alan eğitim asistanlığı için özgeçmiş örneğini tamamlayarak Dernek Genel Sekreteri Canan Aktaş’ın e mail adresine (canangokdemir@yahoo.com) 15.02.2020 tarihine kadar göndermeleri rica olunur. Sınav ile ilgili ayrıntılı bilgi başvuruda bulunanlara iletilecektir.

Not: Asistanlık başvurusuna sadece Geştalt terapisi eğitimini tamamlamış olanlar başvurabilecektedir.


Canan Aktaş
Geştalt Yönetim Kurulu
Genel Sekreter

Eğitim Asistanlığı Özgeçmiş Formu

Eğitim Asistanlığı Özgeçmiş Formu


3d box

12-15 Eylül 2019 tarihinde Makedonya Üsküp’te düzenlenmiş olan “On Becoming A Psychotherapist Exploring Authenticity, Creativity, Competence and Responsibility of the Profession” başlıklı Disiplinlerarası Geştalt Kongresinde Geştalt Terapi Derneği olarak üyelerimiz tarafından katılım sağlanmıştır.

12-15 Eylül 2019 tarihinde Makedonya Üsküp’te düzenlenmiş olan “On Becoming A Psychotherapist Exploring Authenticity, Creativity, Competence and Responsibility of the Profession” başlıklı Disiplinlerarası Geştalt Kongresinde Geştalt Terapi Derneği olarak üyelerimiz tarafından katılım sağlanmıştır. Derneğimizin kurucusu değerli hocamız Sayın Prof. Dr. Ceylan Daş “On Becoming A Psychotherapist” başlıklı konuşmaları ve workshopları ile kongreye katkıda bulunmuşlardır. Hocamızın “Integration and Growth” isimli kitabının katılımcılar ve Geştalt terapistleri tarafından yoğun ilgi görmesi bizleri gururlandırmıştır.


3d box
multipurpose and responsive

Uzm. Psk. Bilge Kol

Geştalt Terapİ Yaklaşımında
Tamamlanmamış İşler

Tamamlanmamış işler, kişilerin günlük hayatta veya hayatlarının bütününde yapmaya başladığı, veya yapmayı hedefleyip başlayamadığı, dolayısıyla bitiremediği işler ve hedefleri ifade eder.

Devamı
multipurpose and responsive

Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Kudiaki

Geştalt Terapİ Yaklaşımında
Dİrencİn Ele Alınışı

Direnç en genel anlamıyla kişinin ne yapılması gerektiğini bildiği halde yapmamasıdır.


Devamı
multipurpose and responsive

Uzm. Psk. Amber Dalmaz Urfalı

Geştalt Yaklaşımının
Kutuplar Kavramına Bakışı

Geştalt Yaklaşımının Kutuplar Kavramına Bakışı: Bana Kutbunu Söyle.. Hemen hemen hepimiz, “ben asla… bir insan değilim”, “… İnsanlardan hiç hoşlanmam” gibi cümleler kurmuşuzdur, ya da zaman zaman kurarız.

Devamı
multipurpose and responsive

Dr. Psk. Gökce Gürdil

YAŞAMIN TEMELİ İHTİYAÇLARIMIZ

Geştalt yaklaşımına göre insan yaşamının temel aktivitesi, ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanmasıdır. Başka bir deyişle, tüm insanlar yaşamlarının her anında bedensel, sosyal ve manevi ihtiyaçlarını karşılama amacı içerisindedirler.

Devamı
multipurpose and responsive

Uzm. Psk. Tuğba Ayaz Başımoğlu

Geştalt Yaklaşımında
Dİyalog İLİŞKİSİ

İlişkilerin hepimizin hayatında oldukça önemli bir yeri vardır. Çünkü büyümek ve kendimizi tanımak için diğerlerinin tanıklıklarına ihtiyaç duyarız.

Devamı
multipurpose and responsive

Uzm. Psk. Canan Aktaş

GEŞTALT YAKLAŞIMINA GÖRE
SAĞLIK VE SAĞLIKSIZLIK

Geştalt yaklaşımı insanın çevre içinde var olan bir organizma olduğunu, tüm organizmalar gibi varlığını sürdürme büyüme ve gelişme ihtiyacı olduğunu kabul eder. Geştalt yaklaşımına göre yaşamın temeli ihtiyaçlar ve amacı da ihtiyaçları karşılamaktır.

Devamı
multipurpose and responsive

Uzm. Psk. Özlem Şeyda Uluğ

GEŞTALT TERAPİ YAKLAŞIMI

Geştalt terapi yaklaşımı ülkemizde henüz çok yaygın olarak tanınan bir terapi yaklaşımı değildir. Bu yazıda Geştalt terapi yaklaşımının gelişimi ve temelindeki bakış açıları ele alınacak;

Devamı